Invigning av Stockholm Pride Park 2023

 Stockholm Pride 2023 firade sitt storslagna 25-årsjubileum den 2 augusti med tema ”Fira mångfalden”. Festivalen invigdes av personer som är betydelsefulla för hbtq communityt, speciellt utvalda för året utav föreningens styrelse. Pride Park invigdes av riksdagens talman Andreas Norlén.

Bilder finns hos Stella Pictures.

loading...