Danske och svenske kungen på Berga

Kungen av Danmark och Sveriges kung besökte Stockholm Marinregement, tillsammans med utrikesminister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och Danmarks försvarsminister Lund Poulsen för att visa en översikt av verksamheten. Detta följdes av en demonstration av svenska örlogsförband och Stridsbåt 90.
 
1:a marinregementet utgör en viktig länk mellan Sveriges flotta och armés krafter. Regementets kustvakter, amfibiestyrkor och sjöpersonal har en mängd avancerade, mycket mobila vapensystem som ger dem förmåga att effektivt  kontrollera kustområdena. Regementet ansvarar också för hemvärnets försvarsmakt i kommunen kring Stockholm och på Gotland.

Bilder finns hos Stella Pictures.
 

loading...